Logo

Diplome PP Protect Security | Servicii integrate de securitate

Societatea noastră este apreciată de instituţii şi oficialităţi competente privind calitatea şi eficienţa activităţii desfăşurate de noi de-a lungul celor 9 ani de existenţă, prin deţinerea unor diplome importante acordate de acestea. Toate aceste  aprecieri, pe care echipa noastră le consideră de valoare, atestă profesionalismul, calitatea serviciilor oferite şi eficienţa stilului nostru de muncă.

 Creşterea numerică an de an a clienţilor şi reînoirea contractelor de prestări servicii denotă că am reuşit să satisfacem doleanţele şi aşteptările acestora.

1. Locul I pentru servicii profesionale, administrative şi de suport, în anul 2009.

2. Diplomă de Excelenţă în Afaceri, clasată pe locul I în topul firmelor membre din 2010, în domeniul activităţilor de protecţie şi gardă, categoria; Întreprinderi mari.

3. Locul I pentru servicii administrative şi de suport, întreprinderi mari.

4. Locul 2 în Top Profit România 2010 pentru activităţi de investigaţii şi protecţie, conform datelor de bilanţ aferente anului 2009.

5. Locul 3 în Top Afaceri România 2011, Top realizat pentru România, judeţul Cluj, domeniul 80 pentru activităţi de investigaţii şi protecţie conform datelor aferente anului 2010.

6. Locul 1 în Top Profit Romania 2011 pentru activităţi de investigaţii şi protecţie conform datelor de bilanţ afrente anului 2010.

7. Locul 1 în Top Profit România 2012, Top realizat pentru România, judeţul Cluj, domeniul 80 activităţi de investigaţii şi protecţie conform datelor de bilanţ aferente anului 2011.

8. Diplomă pentru cea mai mare firmă din judeţul Cluj pentru activităţi de investigaţii şi protecţie, conform bilanţului din 2012.

9. Locul I în Top Afaceri România 2013, pentru activităţi de investigaţii şi protecţie conform bilanţului din 2013.

10. Locul  1 în Top Profit România 2014, pentru activităţi de investigaţii şi protecţie, conform bilanţului 2013.