Logo

Licente PP Protect Security | Servicii integrate de securitate

       SC PP Protect Security SRL a luat fiinţă şi îşi desfăşoară activitatea în baza CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ seria B nr. 1435583, având codul    unic de înregistrare 17604338 din data de 20.05.2005

       Activitatea principală a societăţii vizează „ACTIVITĂŢI DE PROTECŢIE ŞI GARDĂ” , conform COR 8010.

       Societatea noastră deţine următoarele certificate, licenţe, autorizaţii şi avize:

  CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE A MĂRCII nr. 70686 acordat în temeiul legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

  LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE nr. 0607/P/11.07.2005 reînoită la data de 12.06.2014, efectuând următoarele activităţi:

  • servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor precum şi consultanţă
  • servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori precum şi consultanţă
  • servicii de protecţie personală specializată şi consultanţă

       LICENŢĂ  DE FUNCŢIONARE nr. 0563/T din 21.07.2005 reînoită la 19.05.2014 efectuând activităţi de:proiectare, instalare, modificare şi întreţinere sistemelor de alarmare împotriva efracţiei

  •  AUTORIZAŢIE seria A nr. 1849 din 02.03.2012 realizând lucrări de:proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu
  •  AUTORIZAŢIE nr. 0075 din 10.06.2010 desfăşurând lucrări de:instalare, alarmare şi alertare în caz de incendiu
  •  AUTORIZAŢIE seria CJ nr. 001564/2014 pentru:calificare în ocupaţia AGENT DE SECURITATE
  •  AVIZ FAVORABIL nr. 550501 din 18.03.2011, prin care asigurăm servicii de: monitorizare a sistemelor de alarmă la efracţie pe linie telefonică fixă şi frecvenţă GSM/GPRS prin dispecerat, seka şi instant alert.

      CERTIFICAT seria C nr. 1745 din 28.05.2013 privind sistemul de managment al calităţii pentru următoarele domenii: activităţi de protecţie şi gardă,  conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2008

      CERTIFICAT seria S nr. 1200  din 28.05.2013 privind sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, conform cerinţelor standardului SR  OHSAS 18001:2008 pentru:activităţi de protecţie şi gardă

      CERTIFICAT seria M nr. 1403 din 28.05.2013 privind sistemul de managment de mediu, conform cerinţelor standardului SR EN ISO 14001:2005  pentru: activităţi de protecţie şi gardă.