Logo

Misiune PP Protect Security

      Misiunea noastră constă în oferirea serviciilor de calitate având la bază o viziune pe termen lung la un standard ridicat, iar pentru realizarea acestei misiuni PP Protect Security şi-a stabilit drept obiective:

asigurarea pazei şi protecţiei eficiente la un nivel de calitate care să satisfacă orizontul de aşteptare şi cerinţele beneficiarului
îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor şi serviciilor prestate prin adaptarea permanentă la solicitările clienţilor
îmbunătăţirea substanţială a raportului calitate - preţ, concomitent cu realizarea unei eficienţe sporite în prestarea serviciilor
În vederea obţinerii acestor rezultate firma noastră propune realizarea de sisteme integrate, (pază umană, sisteme tehnice și cursuri de calificare), care să deservească cerinţele clienţilor.

     Valorile în întreaga activitate a firmei sunt:

  •  CORECTITUDINE
  •  RESPECTAREA ANGAJAMENTELOR
  •  RESPONSABILITATE FAŢĂ DE CLIENT
  •  EXCELENŢĂ – ACŢIONÂND PRIN IMPLICARE CONTINUĂ
  •  PROMPTITUDINE